Bramy przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe pełnią bardzo ważną funkcję - w przypadku pożaru brama zamyka się, oddzielając strefę zajętą ogniem od strefy bezpiecznej, zapewniając czas na ewakuację ludzi z budynku.

W naszej ofercie proponujemy różne modele bram p.poż., jak również różne warianty w zakresie danego modelu. Każdy z nich ma odpowiednie certyfikaty i przeszedł wymagane badania, dlatego wspierają poziom bezpieczeństwa w Twoim budynku.

 


BRAMY OPUSZCZANE

 

Bramy opuszczane z wysoką klasą odproności EI 120 są stosowane w miejscach, gdzie dysponujemy miejscem tylko powyżej otworu i charakteryzują się brakiem ograniczeń co do wielkości. Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej a jej zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową. Skrzydło bramy zamyka się grawitacyjnie pod własnym ciężarem. Natomiast w  przypadku zagrożenia pożarowego skrzydło bramy zamyka przejście między strefami.

Odporności ogniowe: EI30, EI60, EI120

 

BRAMY OPUSZCZANE

BRAMY PRZESUWNE

 

Bramy przesuwne  z wysoką klasą odproności EI 120 są stosowane w miejscach, gdzie dysponujemy miejscem przynajmniej z jednej strony otworu i charakteryzują się brakiem ograniczeń co do wielkości. Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi  a jej zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową wkolorze wg ustaleń. Skrzydło bramy zamyka się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru. Natomiast otwarcie bramy odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym

Możemy je podzielić na jedno-, dwu- i trzy- skrzydłowe.

Odporności ogniowe: EI30, EI60, EI120

 

 

BRAMY PRZESUWNE

BRAMY ROLOWANE

 

Bramy rolowane  ze średnią klasą odproności EI 60 są stosowane w miejscach, gdzie nie musimy dysponować dużą ilością miejsca wokół otworu. Każdy panel bramy zbudowany jest z ukształtowanego profilu PCV a wypełniony dwoma listwami drewnianymi izolowanymi ogniochronnie. Panele bramy podczas otwierania nawijane sa na wał.Otwieranie i zamykanie bramy odbywa się za pomocą silnika głównego 400 V.

Odporności ogniowe: EI30 - max wysokość bramy 5,5 m, EI60 - max wyskość bramy 5 m

Standardowy kolor RAL: 7035

 

BRAMY ROLOWANE

BRAMY SEGMENTOWE

 

Bramy segmentowe  z wysoką klasą odproności EI 120 są stosowane w miejscach, gdzie dysponujemy miejscem do szerokości 15 m i wysokości 10 m. wielkości. Każdy segment zbudowany jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi  a jej zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową wkolorze wg ustaleń. Segmenty bramy znajdują się na konstrukcji nośno-prowadzącej. W tych bramach stosowany jest napęd elektryczny.

Max wielkość bramy w układzie pionowym: szerokość 15 m, wyskość 10m                                                                                               

Max wielkość bramy w układzie poziomym: szerokość 7,5 m, wysokość 10 m

 

Odporności ogniowe: EI60, EI120

BRAMY SEGMENTOWE